สำรองห้องพัก
+678 7750085
สำรองห้องพัก

Dining

Cafe Vila

  • 02
  • 01

บรรยากาศ

  • สมัยใหม่

บริการอื่น ๆ

  • โต๊ะกลางแจ้ง
Close