บริการอาหาร

Cafe Vila

บรรยากาศ

  • สมัยใหม่

บริการอื่น ๆ

  • มีโต๊ะกลางแจ้ง